E ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

E ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne ve baba adayları, bebeklerine en çok beğenilen, modern, farklı ve özel bir isim koymak isterler. Bu süreç hem en sevilen süreç iken aynı zamanda en yorucu süreçlerden biri de olabiliyor. Yeni doğacak çocuklarına isim bulma sürecinde ebeveynler E ile başlayan kız bebek isimlerini sıklıkla tercih etmektedir. Anne ve baba adayları yeni doğacak çocuklarına isim seçerken E ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirler. E ile başlayan kız bebek isimleri, yeni doğacak bebeğe isim seçerken özel, modern ve anlamlı olması açısından ebeveynler tarafından tercih edilmektedir. Anne ve baba adayları doğacak çocuklarına isim seçerken E ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirler.

E ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Her anne ve baba adayı çocuklarına özel, anlamlı ve eşsiz bir isim koymak isterler. Her ismin kendine özgü bir anlamı ve yeri vardır. Çocuklarınızın ömür boyu taşıyacağı bu özel ismi seçerken E ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarını inceleyebilirsiniz.

Echer: Son derece güzel kadın

Ecrin: Allahın hediyesi

Eda: Davranış, tarz, naz, işve. Sevimli güzel. Yerine getirme, ödeme

Edasel: Nazlı, çoşkulu

Edagül: Gül yüzlü, nazlı güzel

Edibe: Edepli, terbiyeli, edebiyatla uğraşan, yazar

Edanur: Işık saçan nazlı güzel

Edaay: Ay gibi güzel ve nazlı

Edacan: Nazlı ama içten olan kimse

Edacık: Nazlılığıyla sevilen

Edadil: İşveli, dilli olan

Edanaz: Naz yapar gibi

Edagöz: Gözlerinden nazı ve işvesi okunan

Edagüz: Nazlı sonbahar

Edahses: Nazlı ses

Edalı: Nazlı, işveli

Edagüzar: Becerilerini göstermekte nazlanan

Edalıay: Nazlı bir ay gibi

Edis: Yüce, yüksek

Ediz: Değeri yüksek, kıymetli

Edalıgül: Nazlı bir gül gibi

Eder: Kıymet, değer

Edalınaz: Naz yapar gibi

Edalınur: Işık saçmak nazlanır gibi olan

Edases: Nazlı ve işveli bir sese sahip olan

Edagün: Nazlı gün, nazenin

Edasal: İşvesiyle tanınan

Edasay: Nazlı hanımefendi.

Edasu: Eda ve Su isimlerinin birleşiminden oluşur. Nazlı su gibi bir anlam taşır

Elif: Arap alfabesinin ilk harfi

Elisa: Cennet kapısında bekleyen melek

Elis: Güzel kokulu bir çiçek

Elfida: Feda etme

Elif: Arap alfabesinin ilk harfi, alışıldık, aşina, ince, uzun boylu kız

Elmas: Kıymetli bir taş, mücevher, sevgili, değerli

Elanigar: Gözleri elalı resim

Elanisa: Ela gözlü kadınlar

Elay: Elalı, karışık, El+ Ay köklerinin birleşiminden oluşur

Elem: Acı, keder, sancı, kaygı

Elen: Nadide bulunması güç mücevher

Elfiye: Manzumeler

Elhan: Nağmeler, ezgiler

Elbin: Bin tane el, birlik

Elezan: Göğe yükselen ezan sesi anlamındadır

Elbir: El birliği, güç birliği

Elnaz: Nazlı

Elik: Ceylan

Elveda: Bir daha kavuşulamayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılan bir söz

Elvan: Rengarenk, alaca

Elife: Tutku, istek, alışılan şey

Elim: Çok acı veren

Elit: Seçkin, üstün

Eliz: Yabancı yerdeyiz, yabancıyız ve el izi anlamındadır.

Elizan: Uzaktan duyulan ezan sesidir

Ella: Sonsuzluk

Elmira: Emir veren prensestir

Elnare: Ülkesinin ışığı, odlar yurdu, Azerbaycan'ın diğer ismi ile eşanlamlıdır

Elnur: Elin nuru anlamındadır

Elzem: Gerekli olan, vazgeçilmez

Elgiz: Şehri koruyan tanrıçadır

Elime: Dert ve elem veren

Elmasım: Değer verme

Elyak: En layık olan, en çok yakışan

Emanet: Emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse

Emel: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek

Ebed: Sonu olmayan gelecek, isim olarak kullanılmaz

Ebedi: Sonsuz, sonrasız, ölümsüz, ölümsüzlük

Eber: Hayırlı, şerefli, faziletli

Ebhar: Denizler

Ebhire: Buharlar, buğular, dumanlar

Ebin: Evin, hububat tanesi

Ebru: Bulut renginde, kağıda suyla yapılan bir çeşit süsleme yöntemi, kaş

Ebra: Ürkme, kaçma, birden bire ölme

Ebrunur: Ebru ve nur isimlerinin birleşimden oluşmuş isimdir

Ebrar: Özü sözü doğru olan, hamiyetli, iffetli kişi manasındadır

Ebrac: Burçlar, kale burçları

Ebren: Evren, kainat, sema, gökler.

Ebyar: Pek ak, pek beyaz

Ece: Kraliçe, güzel, iyi

Ecehan: Güzel kraliçe

Ecegül: Gül yüzlü kraliçe

Ecem: Benim kraliçem, büyüğüm

Ecenaz: Nazlı güzel kadın anlamındadır

Eceaypar: Ay parçası gibi parlayan kraliçe

Eceseren: Güzelliğini gizlemeden yaşayan

Eceşan: Güzelliğini sunan, gösteren

Ecesel: Coşkulu bir güzelliğe sahip olan

Ecesun: Güzelliğini sunan, gösteren

Ecesoy: Saygın ve güzel soydan gelen

Ecesay: Güzelliğiyle çevresinde saygı uyandıran

Ecesu: Su gibi berrak ve güzel

Eceser: Güzelliği gözler önünde olan

Ecmel: Çok güzel

Ecetan: Tan vakti kadar güzel

Eceten: Çok güzel tene sahip olan

Eriz: Cömert, mertlik yolu

Erdibike: Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadın

Erma: Çok güzel, nazlı, cilveli

Erdibikem: Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadınım

Erinç: Dirlik, rahat, huzur

Erke: Enerji, iş başarma gücü, nazlı

Erendal: Her zaman genç ve körpe kalacağına inanan

Erendil: Her şeyi bilip söyleyen

Ertaç: Erkeklerin baştacı olmuş güzel

Erenyüz: Yüzü evliya gibi nurlu olan

Ersevim: Sevimli, sempatik erkek

Erva: Yumuşaklık, letafet

Erzan: Bol, uygun, layık

Esalet: Asalet

Esen: Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı sıhhatli sağlam

Esengül: Rüzgar gibi esen, gül gibi güzel kokan

Esengün: Sağlıklı, salim, rahat kimse

Esensu: Rüzgârlı su

Esenay: Ayın önünden geçen rüzgarlı bulutlar

Esennur: Işık saçarak rüzgar gibi giden

Esencik: Sağlıklı ve sevimli olan

Esenyel: Hafif esen rüzgar

Esenyar: Sağlıklı sevgili

Eser: Zihin ya da yetenek ürünü değerli, önemli şey, yapıt, iz

Esel: Rüzgarlı diyar, rüzgar alan ülkeler

Esenses: Rüzgar gibi esen

Esengöz: Sağlıklı ve güzel göz

Esenli: Çok sağlıklı

Esgin: Rüzgarlı, Esen. yel

Eshar: Seher, sabahın oluşu

Esim: Rüzgar gibi olan

Esin: Sabah rüzgarı, ilham, güzel fikir

Esila: Öğle vakti ile ikindi vakti arasında geçen zaman diliminin Kuran’ da geçen adıdır

Esinsu: Berraklığıyla ilham veren

Esinses: Sesiyle ilham veren

Esinay: Aydan etkilenen

Esincan: İçtenliğiyle başkalarına ilham veren.

Esingül: İlham veren gül

Esingüz: Güzelliğinden etkilenilen kişi

Esingün: ilham veren gün

Esinti: Belli belirsiz hissedilen hafif yel.

Esintürk: İlham veren Türk

Esinyüz: Yüzünün güzelliğiyle başkalarına ilham veren

Esinsoy: Soyuyla iftihar eden

Eslem: Allah'ın yoluna ilk kendini adayan kadın

Eslim: Teslimiyet, Allah’a teslim olandır

Eslina: Dünyalar güzeli

Esma: İsimler, adlar, çok yüksek olan

Esmacan: Adı can olan

Esmagül: Adı gül

Esmahan: Hükümdar adları

Emet: Bereket, bolluk

Emine: İnanılır, güvenilir

Emetullah: Allah’ın kulu

Emeti: Hala

Emire: Hükümdar eşi, güç ve otorite sembolü

Emira: Eski Mısır'da prenseslere verilen unvandır

Emriye: Emir ile, buyrukla ilgili

Emek: Uzun ve yorucu çalışma

Emiş: Emmek işi veya biçimi

Emniyet: Güvenlik

Emra: Ece, emreden, kraliçe

Emraz: Hastalıkla ilgili

Ender: Eşine az rastlanır

Ener: Dağ eteği

Enise: Sevimli, dost

Enda: Yüce, ulu, yüksek, âlâ anlamındadır

Endam: Vücut, beden, ten, boy bos

Enfa: Çok yararlı, daha çok faydalı

Enfes: Güzeller içindeki en güzel olan

Enginay: Aşağılara doğru inmiş Ay, engine inmiş Ay

Enginiz: İnmiş iz; engindeki iz

Enise: Sevimli, dost, cana yakın arkadaş

Enhar: Irmaklar, çaylar, enhar, Kur'an-ı Kerim'de cennetin altından akan ırmaklar

Ennur: Nur yağdıran

Engingül: Her yanı gül gibi güzel ve bakımlı olan

Enginaz: Çok nazlı olan

Enginsel: İçindeki çoşku her yeri alabilecek kadar büyük olan

Enmutlu: Mutluluklar içinde en mutlu olan

Eray: Ay gibi aydınlık

Erdemay: Becerikli, hünerli, faziletli, edepli, terbiyeli, aydın ileri görüşlü

Erçil: Doğru, sözüne güvenilir kişi

Ergül: Erken açmış gül; erken gülesin, erken mutlu olasın

Erengün: Ulaşıp gelen gün

Ergüler: Erken mutlu olur, erken güler

Erensu: Ermiş gibi ve su gibi aziz olan

Erem: Cennet

Ergem: Nazlım, canım

Erkinay: Özgür Ay, özgürce dolaşan Ay

Ergim: Eriştiğim, ulaştığım, benim olan ergidir.

Erendiz: Jüpiter gezegeninin adı

Erguvan: Çok güzel lila, mor renkli çiçekleri olan bir ağaç

Erda: Beyaz karınca

Erdenay: Bakır ay

Erengüz: Biten sonbahar

Erennur: Evliya gibi ışık saçan

Erna: İşveli, cilveli, şen şakrak kişi

Erge: Şımarık, nazlı

Erenşan: Olağanüstü sezgileriyle ünlenmiş olan

Ergi: İyi bir şeye erişme hali

Esmanaz: Adı naz

Esmeray: Ayın üzerinden bulut geçmiş hali, buğday renkli

Esme: Esme işi

Esmanur: Işık saçan, nur isimli

Esmasu: Adı su

Esmira: Zümrüt taşı

Esmah: Eli açık olan, Çok cömert, çok sakavet sahibi olan.

Esmer: Saçları, teni koyu buğday renginde olan

Esmahatun: İsmiyle anılan kadın

Esmanigar: Adı nigar

Esmenisa: Adı nisa

Esmergüz: Sonbahar akşamı

Esmersev: Esmerliğiyle sevilen

Esmernaz: Nazlı esmer

Esna: Bir işin yapıldığı an

Esra: En çabuk, çok çabuk

Eşay: Ayin güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan

Eşlem: Selametli, güvenilir

Eşin: Dostun, arkadaşın

Esved: Siyah, kara

Etfal: En değerli en yüksek

Eti: Tarihte bir Anadolu devleti

Etik: Ahlak bilimi, töre bilimi

Etike: Eğitmen, yol gösterici

Evrim: Kendiliğinden oluşan değişim, dönüşüm.

Eva: Havva, yaratılan ilk kadın

Evin: Bir şeyin içindeki öz, buğday tanesinin olgunlaşmış içi

Evra: Hisar

Evran: Talih, alınyazısı

Evcimen: Evi yaşanacak bir yuva yapan, evine ve ev işlerine çok bağlı, evi çekip çeviren, evine düşkün

Evdegül: Evde olan güzel

Eve: Havva. Yaratılan ilk kadın

Evinç: Evini seven, evine bağlı.

Evla: Uygun olan manasındadır

Evnur: Eve nur saçan

Evren: Var olan şeylerin tümü, felek, cihan

Evsa: Sihirbaz, efsuncu, insana tesir eden anlamındadır

Evser: Taç, çelenk

Evvel: İlk başlangıç, ilkin

Evsar: Taç

Eysu: Suya seslenen

Eygül: İyi, gül gibi

Eylül: Sonbaharda bir ay

Eyşan: Güzelliği ile ünlü

Eylem: Eyleme işi, fiil, aksiyon

Ezgi: Müzik nağmesi, haz veren ses, müzikte usul

Ezamet: Büyüklük, ululuk, çalım

Ezgü: Hava, makam eziyet çektirme, zulmetme

Ezgin: Paraca durumu bozuk olan, çürük ezik gibi negatif manaları vardır

Ezra: Sözü, konuşması düzgün

Ezrak: Mavi gözlü

Ezo: Ezik, dirençli

Ezel: Başlangıcı belli olmayan

Ezeli: Öncesiz, başlangıçsız

Ezfer: Güzel kokulu

Ezhan: İnsanda akıl, fikir, zeka, hafıza anlayış, kavrayış, kudretleri

Eznev: Yeni baştan, yeniden

Ezheran: Ay ve güneş

E ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

E ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri hangileridir?

E ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri arasında Emet, Eşay, Ezo, Evdegül, Eva, Erna gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de E ile başlayan popüler kız isimleri hangileridir?

Türkiye’de E ile başlayan popüler kız isimleri şu şekildedir: Esma, Ece, Ebru, Eda, Elanur, Esra, Ezgi, Eylül.

E ile başlayan en güzel kız isimleri hangileridir?

Bir ismin güzelliği kişiden kişiye değişmektedir. Ancak genel olarak kabul edilen E ile başlayan en güzel kız isimleri; Esma, Eva, Eda, Ela, Ece, Eylül, Ezel gibi isimlerdir.

Ezel ismi hangi anlama gelmektedir?

Ezel ismi başlangıcı olmayan, çok eskiden beri gibi anlamlara gelmektedir.