V ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

V ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne ve baba adayları genellikle, onlara farklı ve istisnai bir isim vermek isterler. Aileler özellikle çocukları doğmadan önce çocuklarına ne isim vereceklerini düşünürler. V ile başlayan kız bebek isimleri, ailelere bu konuda çeşitli anlam havuzundan dolayı çok yardımcı olmaktadır. V ile başlayan kız bebek isimlerinin geniş yelpazesi, özel oluşu ve anlam çeşitliliği çocuklarının ismine karar vermeye çalışan ailelere yol göstermektedir. Anne ve baba adayları bu konuda çocuklarına isim seçerken V ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirler.

V ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Bir çok çeşitli isim olduğu için yeni doğacak bir çocuğa isim seçmek zorlayıcı bir süreçtir. Her anne ve baba adayı çocuklarının isimlerinin anlamlı ve özel olmasını isterler. Çocuğunuza isim koyarken V ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

Vecne: Yanak yumrusu, elmacık

Veda: Ayrılırken söylenen selamlama sözü

Vedia: Korunması için bırakılan emanet

Vedide: Dost, sevgisi çok olan

Vefia: Vefalı, sevgisi geçici olmayan, tam, eksiksiz

Vefika: Uygun, aynı fikirde, yoldaş

Vefire: Çok, bol

Vefret: Çokluk, bolluk

Vehbiyye: Allah’ın ihsanı sonucu olan

Veladet: Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak.

Velaya: Ermiş kadınlar

Velayet: Velilik, ermişlik Veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı.

Velide: Yeni doğmuş çocuk

Velime: Düğün ziyafeti, evlenme, düğün

Veliye: Dost, yakın, Allah’ın sevgili kulu, ermiş evliya

Vesile: Neden, sebep, kavuşma

Vesime: Güzel yüzlü

Vezime: Beytullah’a gönderilen hediye, armağan

Vezire: Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse

Vicdan: Şuur, ahlak

Vidade: Sevme, sevgi, dostluk

Vildan: Yeni doğmuş çocuklar

Visali: Kavuşma, ulaşma ile ilgili

Vuska: Çok sağlam, pek kuvvetli

Vuslat: Buluşma, ulaşma, kavuşma, sevgiliye kavuşma

Vüreyka: Yaprakçık, küçük yaprakçık

Velud: Doğurgan, çok doğuran

Venüs: Merkür’den sonra Güneş’e en yakın gezegen

Vera: Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. Halk, mahluk, alem, kainat

Verda: Gül

Verdinaz: Naz gülü, nazlıların gülü

Verim: Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç

Verziş: Çalışma, işletme

Vesamet: Güzellik, güzel olma

Vesika: Çok sağlam, güçlü

Vabile: İri damlalı yağmur

Vacibe: Yapılması gerekli olan

Vacide: Meydana getirici, yaratıcı

Vafe: Nasip, kısmet

Vafire: Çok, bol

Vafiye: Yeter, tam, sözünde duran, sözünün eri

Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan

Vahibe: Bağışlayan, bağışlayıcı

Vahide: Tek, bir, yalnız

Vaize: Dinsel öğütlerde bulunan kimse

Vakia: Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan

Vala: Yüksek, yüce

Valay: Yükseklik, yücelik

Valihe: Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran

Vamıka: Seven, aşık

Vareste: Kurtulmuş, serbest, rahat, azade

Varide: Gelen, erişen, söylenti

Vasfiye: Nitelikli

Vasıfe: Vasfeden, vasıflandıran, bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet

Vasıla: Ulaşan, kavuşan, yetişen

Vasile: Ulaşan, kavuşan, yetişen

Vassale: Eski yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli

Vazahat: Vazıhlık, açıklık

Vecahet: Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz

Vecazet: Sözün, veciz kısa oluşu

Vecdiye: Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan

Vechiye: Yüzle ilgili, yüze ait

Vecibe: Ödev, görev

Vecihe: Yüz, çehre, tarz, üslup

Vecize: Kısa, derli toplu

V ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorula

V  ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri hangileridir?

V  ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri arasında; Vefika, Vedia, Vesta, Vina  gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye’de V  ile başlayan popüler kız isimleri hangileridir?

Türkiye’de V ile başlayan en popüler kız isimleri; Vildan, Vera, Viya, Vanya gibi isimlerdir.

V ile başlayan en güzel kız isimleri hangileridir?

V ile başlayan en güzel kız isimleri kişiden kişiye göre farklılık gösterse de genel olarak; Vildan, Viren, Verya, Visel gibi isimler insanlar tarafından güzel olarak kabul edilmektedir.

Vera ismi ne anlama gelmektedir?

Vera ismi Latin kökenli olup gerçek, doğru anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda dürüstlük, sadakat, güvenilirlik gibi anlamları da temsil eder. Vera ismi çeşitli kültürlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.