2 Yaş Bebekler İçin Evde Etkinlik Önerileri

2 Yaş Bebekler İçin Evde Etkinlik Önerileri

Oyun oynamak çocuklar için gerçekten önemlidir çünkü sağlıklı şekilde büyümelerine ve öğrenmelerine yardımcı olur. Oyunlar ve oyuncaklar çocukların her alandaki gelişmeleri için oldukça özeldir, çocukların enerjilerini kullanmalarına da sağlamaları ayrı bir faydasıdır. Bu dönemde oldukça fazla enerjiye sahip olan meraklı çocuklarınızı her alanda geliştirecek oyunlar ve etkinliklerle meşgul etmeniz onun için hem eğlenceli hem öğretici anlar oluşturacak ve hafızasında güzel anılar biriktirmesini sağlayacaktır.

Yaş görevleri içerisinde çocuğunuzun edinmesi gereken birtakım beceriler vardır. Bu becerileri, bu oyunlarla destekleyebilirsiniz. Bu yüzden bu yazımızda 2 yaş için eğlenceli ve eğitici oyunlara yer verdik.

2 Yaş Bebeklerin Edindiği Beceriler

Her yaş grubunun büyüme ve gelişme aşamasında edinmesi beklenen belli yetenekler mevcuttur. Bunlar, çocuğun bulunduğu çevreye göre oldukça değişim gösterebilmektedir. Birtakım önemli kazanımlar dışında genel beceriler gelişim dönemleri içerisinde hareket edebilirler. Yani bebeğinizin 2 yaşında kazanması öngörülen bir şeyi 3 yaşında öğrenmesi de mümkündür. Ayrıca bazı çocukların belli becerileri diğerlerinden daha önce kazanması mümkün olduğu gibi bazılarının daha geç kazanması da gayet olası bir durumdur. Her bebeğin kendine özgü bir gelişim takip ettiğini ve yaşıtlarıyla paralel olmayan bir çizgide öğrenme aşamalarından geçebileceğini asla unutmamak gerekir. 

2 yaş grubunda kazanılması gereken beceriler 5 grupta incelenir; motor (fiziksel) gelişim, bilişsel gelişim, sosyal ve duygusal gelişim, dil gelişimi ve özbakım becerileri gelişimi bu beş temel gruptur.2 Yaş Bebeklerin Edindiği Beceriler

2 Yaş Bebeklerde Motor (Fiziksel) Gelişim İçin Oyun ve Etkinlik Önerileri

Çocuğunuz 2 yaşına geldiğinde fiziksel gelişiminde ilerleme kat ederken edineceği yeni hareket dizilerini öğrenir. Yürümeye alışmış olan bebek artık daha karmaşık hareketler yapabilmeye açık hale gelir. Genel olarak tüm vücudu kullanarak yaptığı kaba motor kasları oldukça gelişmiştir ve artık daha detaylı ve karmaşık hareketler yapmaya başlar. Aynı zamanda ince motor kasları da gelişim aşamasına girmiştir. Yavaş yavaş okul öncesi eğitimde karşısına çıkabilecek etkinliklere hazırlık olarak da adlandırılabilecek etkinlikleri kavrayıp uygulamaya dökebilir hale gelir. 

Kaba motor kaslar söz konusu olduğunda, öncesinde tüm vücudunu bir bütün olarak kullanan çocuk artık tamamen tek başına yürüyebilmeye, küçük sandalyelere bir destek olmadan oturabilmeye, çömelip tekrar kalkabilmeye, düşmeden bel kısmından eğilerek yerde bulunan bir nesneyi alabilmeye ve hatta merdivenleri emekleyerek çıkabilmeye başlar.

İnce motor kaslarını yani ellerini kullanarak yapabileceği şeylerin de sayısı ve niteliği de yükselişe geçer. Küpler ile kuleler yapabilir, parmak boyası ile veya kum, un gibi ince taneli yapılar üzerinde dairesel hareketler yapabilir ve küçük deliklerden çubuk veya kalem benzeri malzemeleri geçirebilir. Şimdi çocuğunuzun bu hareketlerini destekleyip geliştirmeyi sağlayacak birkaç etkinliğe göz atalım.

Haydi Kuşu Besleyelim!

Bu eğlenceli etkinlik için ihtiyacınız olacak malzemeler; Kilitli buzdolabı poşeti, kalem, kâğıt, buğday ya da kuş yemi gibi ufak taneli bir malzeme.

Oyuna başlamadan önce bir kuş resmi, kâğıda çizilir. Bu kuşu, bebek daha kalemi tutarak karalayabilecek kadar ince motor gelişime sahip olmadığı için sizin çizerek ona yardımcı olmanız gerekir. 

Çizilen kuş resmini kilitli bir poşet içine yerleştirilir. Sonra içine taneli olarak seçilen malzemeden bir miktar eklenir ve poşetin ağzı sağlam şekilde kapatılır.

Ardından çocuğa kuşun acıktığı ve poşetteki yemek ile onu doyurmak için taneleri kuşun ağzına parmağıyla itmesi gerektiği söylenir. Kuşun yemeği yutabilmesi için karnına kadar taneleri ilerletip ona yardımcı olması gerektiği direktifi verilir.2 Yaş Bebeklerde Motor (Fiziksel) Gelişim İçin Oyun ve Etkinlik Önerileri

Ahtapot Giydirme

Etkinlik için gereken malzemeler; karton veya tabak veya bardak, keçeli kalem, kalın bir ip veya şönil, iri boncuklar.

Öncelikle seçilmiş karton tabak veya bardağa sekiz adet delik açılır. Ardından bu deliklerden kalınca bir ip veya şönilin uçları geçirilip sabitlenerek etkinlik esnasında çıkmayacakları hale getirilir. Kartonun üzerine birer ağız ve göz çizilerek bir surat eklenir Bu aşamalar tamamlandığında etkinliğe başlanabilir.

Çocuğa, hazır hale getirilmiş karton ve boncuklar verilip ona, ahtapotu giydirmek için boncukları ip veya şönillerden geçirmesi gerektiği söylenir. Eğer çocuğun zorlandığı gözlemlerseni ona örnek olması için birkaç boncuğu da sizin geçirmeniz, onun kavraması açısından iyi olacaktır. 

Eğer etkinliğin çocuk için daha eğlenceli olması sağlamak isteniyorsa, bu ahtapota bir hikâye oluşturulabilir. Örneğin ahtapotun gezmeye gideceği ve kıyafet giymesi gerektiği veya hava soğuk olduğu için ahtapotun üşüdüğü ve kollarına giydirilecek boncuklar sayesinde ısınacağı söylenebilir.

2 Yaş Bebeklerde Bilişsel Gelişim İçin Oyun ve Etkinlik Önerileri

Bebeğiniz iki yaşına geldiğinde edinmesi gereken yeni kabiliyetler arasında bilişsel gelişiminin ileri basamakları vardır. Bilişsel gelişim, diğer adıyla zihinsel gelişim, çevreyi algılamayı sağlayan duyuların kullanımını kavramak ve uygulayabilir hale gelmek anlamına gelir. Olayları algılar ve neden sonuç ilişkisi kurabilmeyi öğrenmeye başlar. Bu da problem çözme yeteneğiyle olayları farklı açılardan görebilme yeteneğini çocuğa kazandırmanın ilk aşamasıdır denebilir. 

Bu dönemde çocuk vücut kısımlarının hangisi olduğunu bilip gösterebilir, benzer nesneleri eşleştirebilir, herhangi bir şeyin nerede olduğu sorulduğunda işaret ederek gösterebilir hale gelir. Aynı zamanda bir kalemi tüm parmaklarıyla kavrayarak karalama da yapabilir. 

Mum Söndürme Deneyi

Bu bilimsel etkinlik için ihtiyacınız olan malzemeler bir tabak, bir bardak, bir mum ve çakmaktan oluşmaktadır.

Etkinliği rahat şekilde gerçekleştirebilmek için çocuk ile bir masa gibi düz bir zemin öne alınacak şekilde karşılıklı oturulur. Bu sırada kullanılacak malzemeler çocuğa tanıtılabilir ve ardından isimleri söylenerek kastedilen malzemenin işaret edilmesi istenebilir. 

Çocuğun dikkatini etkinliğe vermesi sağlandıktan sonra mum yakılır ve tabağa sabitlenir. Yanan mumun nasıl söndürülebileceği hakkında bir soru sorarak çocuğun düşünmesi sağlanır. 

Fikirleri hakkında konuştuktan sonra etkinliğin bir sonraki aşaması olan bardak ile mumun üstünü hava almayacak şekilde kapatma durumu çocuğa açıklanır ve bu durum sonucunda ne olabileceği hakkında fikir yürütmesi istenir. 

Konuşma ve durumu gözlemleyip fikir yürüterek tartışma sonrasında bardak tabak üzerine sabitlenmiş mum üzerine kapatılır ve hava ile bağlantı tamamen kesilir. Hava ile etkileşime giremeyen mum kısa süre sonra sönecektir. Çocuk bu duruma şaşıracaktır. Mumun sönmesinin sebebi çocuğa açıklanır ve bu şekilde bu oldukça öğretici ve ilgi çekici etkinlik sonlanır.2 Yaş Bebeklerde Bilişsel Gelişim İçin Oyun ve Etkinlik Önerileri

Yemeğe Hazırlık

Oyun çocuğunuzun bilişsel gelişimini eşleştirme ve taklit yeteneğini geliştirerek destekler. İhtiyacınız olan malzemeler; kâğıt, tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bir keçeli kalem.

Hazırlanışı oldukça kolay olan bu etkinliğe başlamak için kâğıt üzerine diğer malzemelerin şekilleri çizilir. Bu aşama için malzemeleri kâğıda yerleştirerek etrafını çizebilirsiniz. 

Ardından çocuğun bu malzemeleri kâğıt üzerindeki şekillerin üzerine yerleştirmesi istenir. Bu şekilde her evde bulunan malzemelere ihtiyaç duyulan ve hazırlanışı gayet kolay olan etkinlik tamamlanacaktır.

Kapak Yerleştirme

Yemeğe hazırlık etkinliğinin bir benzeri olan kapak yerleştirme etkinliği, diğer etkinlikten farklı olarak benzer şekilli malzemeleri yerlerine yerleştirmeyi içerir. Bu sebeple bilişsel gelişimin akıl yürütme ve planlama aşamalarında daha ileri bir seviyede olduğu söylenebilir.

Bu etkinlik için ihtiyaç duyulacak malzemeler, kâğıt, keçeli kalem ve farklı boyutlarda kapaklar. 

Etkinliğe başlarken kapakların şekli boyutlarına denk olacak şekilde kâğıda çizilir. Çocuktan kapakları doğru yerlerine yerleştirmesi rica edilir. 

Bu etkinlik farklı şekillerde tekrarlanabilir ve aşama aşama zorlaştırılarak çocuğa sunulabilir. Örneğin etkinlik başında boyutları birbirinden oldukça farklı kapakları yerleştirilip ilerledikçe boyutları birbirine daha yakın kapaklar kullanılabilir. 

Çocuk şekiller birbirine benzediği için başta hata yapabilir. Bu nedenle deneme yanılma yöntemini kullanarak doğru sonuçlara ulaşacağını görecektir.Kapak Yerleştirme

2 Yaş Bebeklerde Sosyal ve Duygusal Gelişim İçin Oyun ve Etkinlik Önerileri

Sosyal-duygusal beceriler, bir çocuğun sağlıklı gelişimi için çok önemli olan çok çeşitli becerileri kapsar. Bu beceriler, kişinin başkalarının duygularını anlamayı ve kendi duygularını yönetmeyi içeren duygusal zekayı içerir. Ek olarak, duygu yönetimi ve kontrolü, öz-farkındalık, empati ve sosyal ilişkileri yönlendirme ve düzenleme becerisi gibi beceriler, bir çocuğun büyümesi için hayati önem taşır. Ayrıca merak, azim ve sabır gibi özellikler de bir çocuğun duygusal kontrolünü geliştirmede önemli bir rol oynar. 

Bu dönemde çocuklar çevreyi aktif şekilde gözlemler ve araştırırlar. Yaşıtlarıyla beraber oyunlar oynamayı öğrenir, güldüren ve ilgilerini çeken hareketleri tekrarlar ve olumlu duyguları paylaşmaya başlarlar. Bu sebeple ilgilerini çeken bir şeyi göstermek için çocuğunuzun sizi bir yerlere çekiştirmeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Ayrıca sevdiği bir oyuncağa sarılıp onunla konuşabilir ve sürekli yanında taşıyarak ona sevgi gösterebilir.

Evcilik 

Sosyal ve duygusal gelişim denince akla gelen ilk oyun evciliktir. Ev hayatı hakkında oyunlara katılmak ve bu karakterlerin talep ettiği farklı rollere bürünmek, çocuğun hem ruhsal olarak rahatlamasına hem de sosyal ve duygusal zekasının gelişmesine yardımcı olur. 

Bu oyunda çocuğunuza katılmak onu mutlu edecektir. Ancak çocuğun beraber oyun oynamaya tam olarak uyum sağlayamayabileceğini belirtmek gerekir. Başta beraber oynasanız bile sonrasında çocuğun kendi kurgusunun içinde kaybolabileceğini unutmamak gerekse de çocuğun yanından ayrılmadığınız sürece ara ara size bir şeyler gösterebileceğini ve sizi de dahil edeceğini göreceksiniz.

2 Yaş Bebeklerde Dil Gelişimi İçin Oyun ve Etkinlik Önerileri

Çocuğunuz 15 aylık olduğunda, genellikle yaklaşık 10 kelimeyi net bir şekilde ifade edebilir. Büyümeye devam ettikçe, 18 aydan iki yaşına kadar, kelime dağarcığını genişletecek ve 50 veya daha fazla kelime söyleyebilecek duruma gelecektir. İki yaşına gelince, kendilerini kelimelerle ifade etme ve düşüncelerini ve arzularını etkili bir şekilde iletme becerisini yüksek oranda geliştirmiş olurlar. 

Ek olarak, dil becerilerini geliştirmeye devam ettikçe, cümleleri giderek daha uzun ve daha kesin hale gelir. Bu sürecin başında çocuk cümle sonuna vurgular ekleyerek düz cümleleri soru cümlesi haline getirebilir. Gösterildiğinde bildiği nesnelerin adını söyleyebilir ve vücut parçalarını başka insanlar ve oyuncaklar üzerinde gösterebilir hale gelir. Bu dönem içerisinde çocuğunuz sosyal gelişimini geliştirirken dil gelişimini de oldukça yüksek bir oranda kendi kendine ileri seviyelere getirecektir. 

Şarkı ve Tekerleme Söyleme

Çocukların hayata karşı en meraklı oldukları ve eğlenerek öğrenmeye ihtiyaç duydukları bu dönemde onlarla beraber yapılabilecek en eğlenceli etkinliklerden birisi de şarkılar söylemektir. Pek çok çocuk şarkısı çevredeki nesneleri, hayvanları, duyguları tanımlamakla alakalı olduğu için çocuk bu şarkıları söylerken dil becerileri yüksek oranda geliştirir; bir yandan da bu etkinlik, bilişsel ve sosyal gelişimi de destekleyecektir.

Tekerlemeler ise söylenmesi nispeten zor olan cümleler topluluğu olduğu için çocuğun ağız yapısını kullanarak farklı sesler çıkarmayı öğrenmesine yardımcı olacaktır.

Ses Taklidi

Bu etkinlik için çeşitli hayvanların resimleri kesilip çocukla bu hayvanların ne olduğunu tartışılır. Bu sayede çocuk yeni kelimeler öğrenmekle beraber girdiği iletişimde kullanılan tam cümleleri duyup algılayacak ve cevaplar verecektir. Verilen cevapların daha uzun cümleler haline geldiği zaman içerisinde gözlemlenebilir. 

Çocuk bu hayvanların çıkardığı sesleri taklit etmeye teşvik edilir. Bu basit ama ilgi çekici egzersiz, bebeğin yalnızca farklı hayvanları tanımasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sesleri ayırt etme yeteneğini geliştirmesine de yardımcı olur. Bebek bu aktiviteye aktif olarak katılarak hayvanlar alemine ilişkin bilgilerini genişletirken işitsel becerilerini de geliştirecektir. 

Bu etkinlik aynı zamanda tam tersi şekilde de gerçekleştirilebilir. Hayvanların sesleri çocuğa dinletilerek hangi hayvan olduğu sorulur ve hayvanın hem resminin gösterilmesi hem de çocuğun ismi sözel olarak ifade etmesi istenir.2 Yaş Bebeklerde Dil Gelişimi İçin Oyun ve Etkinlik Önerileri

2 Yaş Bebeklerde Özbakım Becerileri Gelişimi İçin Oyun ve Etkinlik Önerileri

Özbakım becerileri söz konusu olduğunda çocukların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneği gelişmeye başlar. Bu dönem içerisinde çocuk gördüğünü taklit etmeye yatkın olduğu için çocuğu şeyi ebeveynlerinden görüp onların yaptıklarını tekrarlamaya çalışarak öğrenecektir. Aynı zamanda kendi günlük hayatında açlık, susuzluk, giyinme gibi ihtiyaçlarının da sürekli tekrar halinde olması da onun bunları öğrenmesini destekleyecektir. Çocuk kendi kendine yemek yiyebilmeye başlar, bardakla su içebilir hale gelir. Giysilerinin uzuv kısımlarına kollarını ve bacaklarını geçirebilir ve kendi başına çoraplarını ve ayakkabılarını giyip çıkarabilmeyi öğrenir. Bu dönemin belki de en önemli olan özelliklerinden birisi olan tuvalet eğitimi konusunda da büyük bir gelişme gösteren çocuk, tuvalete gitme ihtiyacını sözle veya hareketle ifade edebilir hale gelir.

2 yaş özbakım becerileri geliştirme, çocuğun daha yeni karşılaştığı bir durum olduğu için bu dönemde oyun oynamaktan çok çocuğun sizi taklit etmesini sağlayacak durumlar oluşturmak daha faydalı olacaktır. Bu tarz etkinlikleri ebeveynler eşliğinde yapan çocuk özbakım becerileri hakkında doğru ve yanlışı ayırma konusunda çok daha hızlı gelişme gösterecektir. 

Çoraplar ve Ayakkabılar

Bu etkinlik için bir çift size ait çorap ve ayakkabı, bir çift de çocuğa ait çorap ve ayakkabı karışık şekilde yerleştirilir. Tercihe bağlı olarak bir müzik veya bir kronometre eşliğinde de bu etkinlik gerçekleştirilebilir. Buradaki amaç çocuğun kendi ihtiyacı olan malzemeleri tanıyıp seçebilmesi ve kendi kendine giyebilmesini sağlamaktır.

Düğme Geçirme

Tercihe göre bir ceket kullanılarak bu etkinlik yapılabilir ancak çocuğun bu tarz bir duruma alışması için daha büyük delikler ve düğmeler kullanmak daha sağlıklı olacaktır. 

Örnek olarak iki sıralı bir yumurta kutusunun sol tarafına lastikler; sağ tarafına ise düğmeler sabitleyerek bir düğme düzeneği oluşturulabilir. Burada amaç lastikleri düğmeden geçirmektir. Bu etkinlik çocuğunuzun hem motor becerilerini hem de özbakım gelişimini geliştirecektir.2 Yaş Bebeklerde Özbakım Becerileri Gelişimi İçin Oyun ve Etkinlik Önerileri

Bebek Etkinlikleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

2 Yaş Eğitici Oyuncaklar Nelerdir?

2 yaş için legolar ve bloklar edinebilirsiniz. Ayrıca geometrik şekil setleri çocuğunuzun gelişimi için yararlı olacaktır.

2 Yaş Çocuğu Kaça Kadar Sayabilir?

2 yaşındaki çocuklar sayının hangi miktarı ifade ettiğini bilerek 3’e kadar sayabilirler. 

2 Yaşındaki Bebekle Ne Oynanır?

2 yaşındaki bebeklerle evcilik, eşleştirme ve oyun hamurlarıyla yaratıcı şekiller yapma oyunları oynanabilir. 

Evde Bebeğimle Nasıl Oyunlar Oynayabilirim?

Bebeğin kendi yaşında ulaşması gereken gelişim aşamalarına göre faydalı olacak her türlü oyunu oynayabilirsiniz.