Y İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Y İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne-baba adayları bebeklerini kucaklarına almaları için sabırsızlıklandıkları son zamanlarda çocuklarına verecekleri isim konusunda tatlı bir telaşa kapılmaktadırlar. Kendileri için en özel varlık olan çocuklarının bir ömür boyunca taşıyacakları ismin anlamlı olmasına çok önem veren taze ebeveynler Y ile başlayan erkek bebek isimlerini tercih edebilirler. Bu harf ile başlayan birçok güzel isim bulunmaktadır. Y ile başlayan erkek bebek isimler içocuğunuzu tüm yaşamı boyunca taşıyabilecekleri güzel anlamları ile onların hayatını eşsiz kılabilir. Tatlı bir telaş içinde isim konusunda kararsız kalan ebeveynler Y ile başlayan erkek bebek isimlerini ve anlamlarını inceleyebilirler

Y ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Ebeveynler, erkek bebekleri için Y harfi ile başlayan ve farklı anlamlara sahip isimler arayabilirler. Özel, anlamlı ve farklı bir isim istiyorsanız çocuğunuza Y ile başlayan erkek bebek ismi koyabilirsiniz.

Yakup: Hz. Yusuf’un babası, erkek keklik, ibranice de takip eden, izleyen anlamında

Yağıztekin: Esmer ve biricik; yağız şehzade

Yasan: Tertip, düzen

Yuluğ: Mutlu, mesut

Yağız: Koyu buğday rengi, esmer

Yağın: Yağmur, yiğit

Yaruk: Işık, aydınlık, parlaklık, parıltı

Yurdaşen: Yurdu şenlendiren, yurda şenlik olan

Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz

Yamaner: İşbilir yiğit, becerikli yiğit

Yalazabey: Ateş gibi

Yahşi: İyi, güzel, çok güzel

Yoldaş: Arkadaş, aynı yolun yolcusu olan

Yücetekin: Ulu ve biricik; ulu şehzade

Yeğiner: Zorlu, katı, şiddetli, baskın, üstün, yiğit, güçlü, çalışkan, bereketli, bol, iyiliği seven

Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses

Yalgın: Ilgım, serap, aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek

Yıldıralp: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit

Yağızalp: Esmer, yiğit, karayağız yiğit

Yazel: Yaz ve El Kelimelerinden türemiş isim

Yatuk: Kanun, santur vb, sazların genel adı

Yeler: Rüzgar gibi yiğit

Yarıdil: Gönül arkadaşı, sevgili

Yalavac: Peygamber, elçi

Yahşibay: İyi tanınan, saygın kimse

Yalçıner: Sarp yiğit, dik yiğit

Yaveş: Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin

Yalazan: Berk, şimşek

Yılmaz: Hiçbir şeyden korkup çekinmez

Yaltır: Parlak, parlayan

Yakzan: Uyanık, gözü açık

Yavuzay: Ayın en güzel hali

Yenay: Yeni ay, hilal-i ayça

Yücel: Yüksel, yücel duruma gel

Yaver: Yardımcı

Yesari: Zenginlikle ilgili

Yalazalp: Alev gibi parlak yiğit

Yalçuk: Parlayan, ay; evren; elçi

Yeter: Yeterli, yetişir

Yavuzalp: Korkusuz yiğit, yaman yiğit

Yılhan: Yıl han

Yavuzhan: Güçlü, cesur hükümdar

Yücelen: Yükselen, ulaşılmaz olan, ululaşan, yüceleşen

Yüksel: Yükseklere ulaş, basarı kazan, zafer amaca ulaşma, başarı

Yiğithan: Yiğit, cesur hakan

Yeksan: Her zaman, bir düzeyde

Yağan: Yağmur, kar, yağış

Yılkan: Yıl kan

Yaltırak: Işık, parıltı

Yalaza: Alev

Yekser: Tek başına, bir baştan bir başa aniden

Yalçın: Sarp, düz, kaygan, parlak

Yoruç: Komutan, kumandan

Yörük: Hayvancılıkla geçinen göçebe bir Türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse

Yetiş: Amacına ulaş, isteğine kavuş

Yehud: Yahudi, HZ, Yakup'un oğlu Yahuda soyundan gelenler, İsrailoğulları

Yenisu: Yeni akan su

Yıbar: Misk, amber, güzel koku

Yarlık: Buyruk, ferman, Yasa, kanun

Yergin: Hüzünlü, tasalı, kaygılı

Yıldırım: Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik boşalması, şimşek, 

Yerel: Belirli bir yer ile ilgili olan, örf

Yalınç: İçine başka bir şey karıştırılmamış, tek bir şeyden oluşan

Yahşihan: Genç, güzel hükümdar

Yaldırak: Ak, parlak, ışıltılı

Yaser: Bolluk, varlık

Yümni: Her işi sağ eli ile yapan, uğurlu

Yanar: Parlayan, parıldayan

Yalazay: Yalımlı ay, parıldayan ay, alevli ay

Yalkın: Yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf

Yağızhan: Esmer hükümdar

Yelmen: Aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse

Yöntem: Bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol

Yetkiner: Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit, olgun yiğit

Yediger: Büyük ayı takım yıldızı

Yurdaer: Yurda er olan kimse, yurdun yiğidi

Yeltekin: Rüzgar gibi ve tek olan, yel gibi şehzade

Yahya: Zekeriya’nın oğlu olan peygamber, “Allah lütufkardır” anlamında

Yazgı: Kader, alın yazısı

Yula: Meşale, kandil

Yıldır: Parlak, parlayan, ışıklı ışık

Yelen: Arzu, istek

Yücesoy: Erişilmezleşmiş soy, ulu soy

Yüce: Yüksek, büyük, erişilmez, ulu

Yağızkurt: Esmer, güçlü, kuvvetli kimse

Yumlu: Uğurlu, kutlu

Yetişen: Ulaşan, kavuşan

Yersel: Yere ait, yerle ilgili

Yanaç: Yön, taraf

Yenal: Yenerek al

Yengi: Üstün gelme, yenme, utku, zafer

Yura: Dağ sırtı

Yurtcan: Yurda canlılık veren

Yaygır: Gökkuşağı

Yatman: Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse

Yazır: Oğuzların, Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı

Yalkı: Yalın, tek

Yalım: Ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev

Yasir: Sol tarafa giden

Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları, Oğuz Beylerinden biri

Yafes: Nuh Peygamber’in üçüncü oğlu, Türklerin atası

Yağızbay: Esmer kimse

Yarkın: Güneş ışığı, güneş aydınlığı; şimşek

Yaktın: Kabak, Kavun, karpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki

Yanal: Yanda olan, yana düşen

Yöner: Yönünü, cepheni al

Yeğrek: İyilik sever

Yenbu: Pınar, çeşme, kaynak

Yurday: Yurdun ay’ı yurda ay olan kimse

Yaşıl: Erkek ördek

Yıldızhan: Yıldızların hakanı

Yağınalp: Yağmur

Yegan: Tekler, birler

Yağızkan: Asil, soylu kan

Yordam: Rehber, kılavuz, beceri, anlayış, davranış, kural, yöntem

Yalınalp: Katışıksız yiğit, sade yiğit

Yalınay: Ayın en güzel, sade görünümü

Yavuzer: Korkusuz yiğit, yaman yiğit

Yeten: Yetişen, ulaşan, Olgun, olgunlaşan

Yasun: Tarz, üslup, töre, Doğa, tabiat,

Yalap: Parıltı

Yurtseven: Ülkesini, yurdunu sever

Yıldıray: Parıldayan ay, ışık saçan ay

Yücealp: Büyük yiğit, erişilmez yiğit, ulu yiğit

Yenisey: Orta asya’nın en büyük ırmaklarından birinin adı

Yaşın: Işık, yıldırım, şimşek

Yeldan: Hızlı, süratli

Yalaz: Alev, bayrak

Yurdahan: Yurda kağan olan kimse

Yarkaya: Sarp, uçurumlu kaya

Yertan: Güneşin ilk ışıklan

Yalvaç: Tanrı’nın habercisi, tanrı elçisi

Yesar: Varlık, zenginlik

Yüzüak: Dürüst, namuslu, doğru, suçsuz kimse

Yunus: Memeli bir hayvan, bir peygamber

Yefa: Yüksek yer

Yavuzcan: Güçlü, cesur kişiliği olan

Yelal: Rüzgar, yel, esinti

Yezid: Emevi halifesi Muaviye’nin 3, oğlu

Yemliha: İnanışa göre mağara ehli olarak bilinen yedi uyurlardan birisi

Yıldıran: Parlayan, ışıldayan, ışık saçan

Yeğin: Zorlu, katı, şiddetli, baskın, üstün, yiğit, güçlü, çalışkan, bereketli, bol, iyiliği seven

Yurdakul: Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse

Yasa: Varlığım surdur

Yücelay: Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle

Yazganalp: Yazar, yazıcı

Yağızer: Esmer, yiğit, karayağız yiğit

Yamanöz: Becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse

Yiğitalp: Yiğitler yiğidi, erler eri

Yalman: Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın

Yazgan: Yazar, yazıcı

Yelesen: Yel gibi hızlı, çabuk

Yaşar: Yaşamını sürdürür, hiç ölmez, yaşayıp gider

Yiğit: Güçlü ve yürekli, delikanlı, genç, genç adam

Yoğun: Oylumuna oranla ağırlığı çok olan

Yale: Sığır boynuzu

Yerhum: Erkek kartal

Yağmurca: Bir tür geyik, dağ keçisi

Yasavul: Koruyucu muhafız

Yücesan: Erişilmez olan ad, ulu ad

Yaşık: Işık, parıltı, parlaklık

Yelit: İhlas suresinde geçmektedir

Yuşa: Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen

Yolaç: Gidilecek bir çığır yarat

Yadigar: Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse, Bırakılan anı

Yönal: Belli bir yana doğru dön

Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade, gösterişsiz, süssüz

Yehuda: Hz. Yakub'un on iki oğlunun en büyüğü

Yetik: Yetişmiş, erişmiş, büyümüş, bilgili, olgun

Yanıker: Aşık, vurgun kimse

Yekta: Tek, eşsiz

Yusuf: Yakup peygamberin oğlu

Yürük: Çabuk ve hızlı yürüyen

Yaltıray: Parlak ve parıldayan; parlak ışık saçan ay

Yümin: Uğur, mutluluk

Yener: Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir

Yiğitkan: Güçlü, cesur soydan gelen

Yezdanşer: Allahın arslanı, savaşçı kral

Yamaç: Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı

Yiğitcan: Güçlü, korkusuz kahraman

Yasin: Kuran’ın 36, Suresi

Yaman: Kötü, korkulan, cesur, güçlü

Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş

Yakut: Parlak, kırmızı değerli taş, Sibirya’nın kuzeyinde yaşayan bir Türk kavmi

Yetener: Olgun erkek

Yalçınkaya: Çıkılması güç kaya, dik kaya, büyük, dik ve kaygan kaya

Yiğiter: Güçlü ve yürekli erkek

Y ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Y  ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

Y  ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri arasında; Yıldıray, Yıldızhan, Yusufer, Yılgın  gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye’de Y ile başlayan popüler erkek isimleri hangileridir?

Türkiye’de Y ile başlayan en popüler erkek isimleri; Yılmaz, Yusuf, Yasin, Yakup  gibi isimlerdir.

Y  ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

Y ile başlayan en güzel erkek isimleri kişiden kişiye göre farklılık gösterse de; Yalçın, Yıldırım, Yağız, Yener  gibi isimler insanlar tarafından güzel olarak nitelendirilmektedir. 

Yaman ismi ne anlama gelmektedir?

Yaman ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Cesur, korkusuz, zorlu, güçlü anlamlarına gelmektedir.