U İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

U İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğmuş bir bebeğe isim seçmek ebeveynler için göz korkutucu bir sorumluluk olabilir. Bu telaşta, Aileler U ile başlayan erkek bebek isimlerinin bol seçeneklerini ve taşıdıkları anlamları keşfetmek akıllıca olacaktır. Bu isimler sadece birbirinden farklı olmakla kalmaz, aynı zamanda farklı çağrışımlar da taşır. Ebeveynler, U ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakarak yeni doğan bebeklerine isim verme işini basitleştirebilir.

U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğacak bir çocuğa isim seçmek zorlu bir süreçtir.  Bunu kolaylaştırmak için, ebeveynler U ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarına bakabilirler. 

Urgun: Vurulan, vurulmuş. vurgun, aşık

Ubab: Pek taşkın, coşkun

Uluöz: Yüce kimse, seçkin kimse

Uruz: Hedef, amaç, gaye

Usman: Usu olan kişi; akıllı kişi

Ufuktan: Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta

Ulubaş: Yüce, saygın kimse

Unan: Sadakat, bağlılık

Ulusu: Yüce, kutlu su

Uzsan: Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan

Uzman: Belli bir işte, belli bir konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse

Uğursan: Uğuruyla tanınmış olan

Uğuray: Uğurlu, kutlu ay

Uluğ: Ok büyük erdemleri olan, seçkin, yüce, büyük, yüksek, ulu

Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar

Uğurhan: Hayırlı lider

Uygan: Uyumlu, uyan

Uluhan: Yüce kağan

Ukbe: Ashabın meşhurlarından

Uçbay: Sınır beyi

Uluçkan: Uluç kan

Ulubay: Yüce ve zengin kimse

Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu boşluk. Ülker boğa burcunda yedi yıldızdan biri

Ussal: Akla uygun olan, akla yatan

Uçman: Uçan insan, pilot

Ulutekin: Seçkin ve biricik, yüce ve tek, yüce şehzade

Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin

Uman: Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen, bekleyen

Umurbay: Görgülü, bilgili, saygın kişi

Ulutürk: Seçkin türk, yüce türk

Ulun: Ucunda temreni olmayan ok, sivri demirsiz ok

Uğursoy: Uğurlu soydan gelen

Uygunel: Uygun el

Ulutaş: Ulu taş

Uygar: Candan, cana yakın

Usluer: Yaramaz olmayan yiğit

Uztay: Uz tay

Ulu: Çok büyük erdemleri olan, yüce, erişilmez derecede yüksek ve büyük

Uygu: İki şey arasında uygunluk ilgisi

Uluman: Ulu, yüksek, saygın kimse

Uçantürk: Havada yükselen türk, havada yol alan türk

Urungu: Savaşçı, Kürşad’ın oğluna verdiği isim

Uçantekin: Kanatlı şehzade

Uraz: Şans, talih

Uztekin: Becerikli ve tek; becerikli şehzade

Umran: Bayındırlık, uygarlık, refah, mutluluk

Uralp: Şehirli yiğit

Uluerkan: Saygın, yüce, soylu kimse

Ulaç: Bağlaya, bağlayıcı, bağlaç, yaşama bağlayan çocuk

Uçar: Uçan, uçucu

Uygur: VII. Yüzyılda orta asya’da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan türk ulusu ve bu ulustan olan kimse

Uluç: Ünlü türk denizcisi uluç (kılıç) ali paşa ve yine ünlü türk denizcisi uluç hasan paşa’nın adlarından

Urve: Aslan, kışın yeşil kalan ağaç

Ufuk: Gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer, anlayış, kavrayış

Ulutan: Yüce tan

Uzsoy: İyi nitelikli soydan gelen

Ulağ: Ulak

Ulusan: Adı yüce tanınmış kimse

Uluer: Yüce yiğit, seçkin yiğit

Uzlet: Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma

Uslu: Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse

Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el

Uygun: Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı

Uztav: Uz tay

Umur: Görgülü, bilgili

Ushan: Akıllı hükümdar

Uzer: Becerikli yiğit

Urluk: Aile, soy sop, tohum

Ulunay: Önü bulutsuz, parlak ay

Uğurol: Kut getir, uğurlu ol

Uskan: Akıllı soydan gelen

Uğursel: Uğur sel

Ulus: Aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan insan topluluğu

Ulvi: Yüce, yüksek

Usberk: Şimşek gibi parlak akıllı kimse

Uruç: İslamlığa göre, yiyip içmede belli bir süre kısıntı yapma yoluyla Tanrıya gösterilen kulluk, oruç

Uludoğan: Doğuştan yüce, uğurlu kimse

Uzhan: Becerikli kağan

Uyaralp: İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit

Ural: Asya’da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp hazer denizi’ne dökülen bir ırmak

Ucaer: Yüce, yiğit, erişilmez yiğit

Ulukut: Büyük ve kutsal kimse

Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer

Uçhan: Üç ilde hüküm süren han

Ulum: Ululuk, haşmet, büyük gösteriş

Unat: Doğru yolu tutan, akıllı, ergin

Usum: Akıllı

Uraltan: Ural Irmağı’nın ya da Ural Dağları’nın şafağı

Uluçam: Ulu çam

Uyguner: Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı yiğit, işe yarar kimse

Usbay: Akıllı, saygın kişi

Uyar: İsteğe göre davranır uysal

Uyun: Gözler, pınarlar, kaynaklar

Uğursal: Uğurla ilgili, uğurlu

Umuralp: Görgülü, bilgili, yiğit

Utman: Şerefli, edepli, terbiyeli kimse

Utarid: Merkür

Usalp: Akıllı yiğit

Uzgör: Geleceği gör, uzağı gör

Ulucan: Erdemli, saygın, yüce kişi

Uluşan: Yüce ad, seçkin ad, yüce ün

Uluşahin: Seçkin, erişilmez yücelikte ve şahin gibi kişi

Usalan: Akıl alan, akıllı

Umar: Bir konu için çözüm yolu, çare, olması istenilen bir şeyi olsun diye bekler, umut eder

Uçanok: Uçarak giden ok

Ulukan: Soylu yüce kandan gelen

Uyarel: Uyar el

Uztan: Uz tan

Ufki: Ufka ait, ufukla ilgili

Uknum: Asıl, temel

Uluğtekin: Yüce şehzade

Uğraş: Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele

Ukde: Düğüm. Zor, karışık, iş

Urandu: Seçkin, seçilmiş

Utbe: Bir sahabi adı

Uluçhan: Altınordu devleti hanlarından biri

Uzmen: Usta kişi, becerikli kişi

Unsur: Öğe, ilke, eleman

Ukuş: Anlayış, zeka, bekleyiş

Uzalp: Becerikli yiğit

Uludağ: Çok büyük, yüce dağ

Uğurtay: Uğur getiren, uğurlu genç

Uçkun: Uçmaya düşkün, uçmayı çok seven, anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş

Ucatekin: Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek, yüce şehzade

Uğurata: Uğurlu baba, uğur getiren ata

Uğuş: Anlayış, zeka, bekleyiş

Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse

Uztaş: Uz taş

Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit

Uğur: İnsana iyilik getirdiğine inanılan doğaüstü güç ya da bir iyiliğin muştucusu sayılan herhangi bir belirti; iyilik kaynağı olan şey

Uçan: Kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan

Uraltay: Ur altay

Uzma: Büyük, en büyük

Urhan: Yüksek rütbeli han

User: Akıllı kişi

Uçarer: Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit

Uztürk: Becerikli türk

Ukab: Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu

Uçanay: Gökte uçan ay gibi olan kimse

Ubeydullah: Allahın kulu

Uzkan: Erdemli soydan gelen

Umay: Üzerinden geçtiği kişilere mutluluk getirdiğine inanılan kuş, devlet kuşu

Ulaş: Varmak, ardından koşup yetişmek

Uhra: Başka, diğer

Uran: Yetenekli, usta, becerikli

Uğursay: Uğur say

Uraza: Hediye, armağan, konuğa çıkarılan yiyecek

Uzbay: İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi

Usun: Hüzün

Ulukaan: Büyük, saygın hükümdar

Uğan: Yüce, yüksek, güçlü

Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti

Usbey: Akıllı kişi

Ulubek: Saygınlığı olan bey

Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu, yüce soy

Uğurlu: Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu

Uğurel: Uğurlu el, uğurlu kimse

Umut: Ümit, güven duygusu

Urza: Hedef, amaç

Uzcan: Becerikli kimse

Urangu: Savaşçı, savaşkan

Urkan: Kale hendeği. Şehir, kent, yüksek ve korunaklı yer

Uyguralp: Uygur yiğidi

Uruk: Tane, tohum

Uluçağ: Hayırlı, uğurlu dönem

Ulutay: Ulu tay

Umural: Görgü, bilgi, deneyim kazan

Ungan: Onmuş kişi, mutlu

Ulumeriç: Ulu meriç

Uluberk: Saygın kişilikli yiğit

Uluant: Kutsal ant, büyük yemin

Utkan: Zafer kazanmış, muzaffer, şerefli, onurlu soydan

Ukul: Akıl, us

Usal: Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün

Umurbey: Görgülü, bilgili, kişi

Uçkan: Uçucu, uçan; kuş uçmayı çok seven

Uzgören: Uzağı gören, geleceği gören

Uğuralp: Uğurlu yiğit

Uluğbey: Yüce bey, büyük bey, Timur’un torunu, devlet adamı, ozan ve bilgin kişi

Uram: Büyük, geniş yol

Uğuz: Kutsal, mübarek, saf, temiz

Uğural: Uğur sahibi ol

U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

U  ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri hangileridir?

U  ile başlayan en nadir erkek çocuk isimleri arasında; Uzay, Umay, Uğur, Uras  gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye’de U ile başlayan popüler erkek isimleri hangileridir?

Türkiye’de U ile başlayan en popüler erkek isimleri; Utku, Ufuk, Umut, Ural gibi isimlerdir.

U  ile başlayan en güzel erkek isimleri hangileridir?

U ile başlayan en güzel erkek isimleri kişilere göre farklılık gösterir. Ancak şu isimler insanlar tarafından güzel olarak nitelendirilmektedir: Ulaş, Ulvi, Utkan, Uluhan.

Ural ismi ne anlama gelmektedir?

Ural isminin kökeni Türkçe’ye dayanmaktadır. Yüce dağ ve yüksek dağ anlamlarına gelmektedir.