İ ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

İ ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Bir anne ve baba yeni bir bebekleri olduğunda, bebeklerinin sonsuza kadar taşıyacağı bir isim seçerler. İsmin özel olmasını ve diğer insanların isimleri gibi olmamasını isterler. Yeni doğacak kız çocuğunuzun için İ ile başlayan kız bebek isimleri mükemmel bir tercih olacaktır. Bu isimler sadece çağdaş ve farklı olmakla kalmaz aynı zamanda da çeşitli anlamlara sahiptirler. Aileler çocukları için bir isim seçerken İ ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarını inceleyip karar verebilirler.

İ ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Bir çok çeşitli isim olduğu için yeni doğacak bir çocuğa isim seçmek zorlayıcı bir süreçtir. Her anne ve baba adayı çocuklarının isimlerinin anlamlı ve özel olmasını isterler. Çocuğunuza isim koyarken İ ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

İlenay: Gülen ay

İley: Huzur, yön, taraf

İlgi: İki şey arasındaki bağıntı, bağ, ilişki; bir şeye karşı duyulan bilme isteği

İlgin: Yabancı, gurbette yaşayan

İlginay: Gurbette yaşayan güzel

İlgün: Ülke güneşi, başkaları, yabancılar

İlgür: Gelişkin, güçlü

İlim: Bilim

İlisu: Sulak yer, hareketli yer

İlkay: Ayın ilk hali

İlkbahar: Bahar mevsimi

İlkcan: Genellikle ailenin ilk doğan çocuğuna verilen bir ad, ilk sevgili

İlke: Temel alınan düşünce, kural

İlkgül: Ailede ilk doğan kız çocuğuna konur, güllerin ilki, ilk gelen gül

İlkgüz: Eylül ayı

İlkim: İlk çocuklara verilen addır Benim ilk olanım anlamındadır

İlkin: Önce, öncelikle

İlknaz: İlk doğan kız çocuklarına verilen isimdir İlk yapılan naz gibi, çok nazlı gibi anlamları vardır

İlknur: İlk nur, İlk gelen ışık

İlksal: İlk çocuk olmasıyla övünülen

İlksay: İlk olmasıyla özen gösterilen

İlksel: İlk çocuk ya da ikizlerden ilk doğan için, ilk gelen sel

İlksen: Önce sen anlamında

İlksev: İlk önce sevilen

İlkşan: İlk göz ağrısı

İlkşen: İlk önce sevinen

İlkut: Yurdun için savaş

İlkyaz: Bahar sonu, Yaz başlangıcı

İlkyel: Hafif esinti

İlma: Parlama, belirme, işaret etme

İclal: Azamet, büyüklük, ağırlama, ikram

İçil: Kıyıdan içerde bulunan il

İçim: Bir yudumda içilecek miktar; bir şey içilirken alınan tat ; çok güzel çok alımlı, çok çekici anlamında da kullanılır

İçli: Kolay duygulanıp incinen, içlenme huyu olan, duygulu kişidir

İçten: Gönülden, cana yakın, candan

İdil: Kır yaşamını anlatan kısa şiir ya da yazı

İdilsu: Su için yazılmış şarkı ya da şiirdir

İdlal: Naz etme, aşırı nazlanma

İfakat: İyileşme, iyi olma

İffet: Temizlik, namuslu olmak anlamını taşır

İhmirar: Kızarma, kızıllık anlamındadır

İkbal: Baht açıklığı, işlerin doğru gitmesi, gelecek anlamındadır

İklim: Bir ülke ya da bölgenin ortalama hava durumunu belirleyen meteorolojik olayların tümü

İklima: Hz Adem’in ilk kız çocuğu, dünyaya gelen en güzel 3 kadından biridir diye rivayet edilir

İkra: Hz Muhammed (SAV) inen ilk vahiy

İkram: Sunma

İkranur: Her şeye Rabbin ismi ile başlayan, nurlu insan

İkrasu: Berrak akan su, temiz ve saf

İksir: Eskiden hayatı ölümsüzleştirmek, madenleri altına çevirmek gibi olağanüstü etkileri olduğuna inanılan sıvı

İlaf: Bu isim, Kureyş Suresi’nde yer alır, bir şeyleri birleştirmek, sevmek, uzlaşmak, anlaşmak anlamına gelir

İlarya: Gümüş Balığının küçüğüdür

İlay: Ülkenin en güzeli

İlayda: Su perisi

İlbüke: İlbey hanımı, seçkin hanım

İlcan: Ülkenin canı, sevdiği

İlçim: Elçilik görevi

İlçin: İlde olan, ülke için yaşamak

İldem: Pişmanlık duyan

İlden: Üzgün

İldeniz: Ülkenin denizi

İlmiye: İlme ait, ilme mensup anlamındadır

İlnur: Ülkenin, çevrenin ışığı

İlsel: İlle ilişkili, yurtla ilişkili

İlser: Yurdu için baş veren

İlsu: Ülkenin suyu, bereketi

İltaç: Yurdunu taçlandır, onurlandır

İlter: Yurdu koruyan, yurtsever

İlterim: Yurdunu koruyan

İlya: İnsan anatolojisinde böğür anlamındadır

İmbat: Yazın, gündüz denizden karaya doğru esen mevsim rüzgarı, deniz yeli

İmece: Elbirliği ile yapılan çalışma

İmer: Zengin, varlıklı

İmge: Düş, hayal, görüntü, tasarım

İmgen: Düşleyen

İmran: Evine bağlı, evcimen anlamında

İmren: İmrenmek fiilinden, görünen şeyi edinme isteği

İnal: Kendisine inanılan kimsedir

İnanç: İnanılan şey

İnce: İnce yapılı; kalınlığı az olan; düşünce, davranış bakımından incelik gösteren

İnci: İstiridyede oluşan küçük değerli süs tanesi

İncidil: Değerli sözler söyleyen

İncifem: İnci gibi güzel olan

İncigül: İnci tanesi ve gül gibi güzel

İncila: Işık, parlaklık

İncilay: Ay’ın ince olduğu hali

İncili: Değerli

İncinur: İnci gibi ışıklı, parlak

İncisel: Coşkulu ışık

İnciser: En güzel inci

İncisoy: İnci gibi bir soydan gelen

İndira: Girişim

İnsel: İnsani, insana yakışan

İnşirah: Açıklık, ferahlık, rahatlık, Kur'an-ı Kerim'de bir sure

İpar: Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen çiçek

İpek: İpek böceği kozası çözülerek çıkarılan ince parlak tel

İpekel: İpek gibi yumuşak el

İpekten: İpek gibi, ipekten yapılmış; teni çok güzel olan, ipek tenli

İrade: İstek, dilek, bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü

İrem: Kuran’ da geçen sahte cennet, Şam ya da Yemende bulunduğu ileri sürülen eski ünlü bahçe

İremsu: Cennet bahçesi

İren: Özgür, serbest

İrgün: Günün çok erken zamanı

İris: Göz bebeği

İrman: Arzu, istek, davetsiz gelen misafir

İrva: Suya kandırmak, bolca sulamak

İrza: Gönlünü hoş etme, gönül alma

İslim: Çin işine benzer şekilde yapılmış bir tür süs, bezek

İsmet: Masumluk, günahsızlık, temizlik, haramdan çekinme, namus

İsmiay: Adıda kendi gibi güzel olan

İsmican: İçten olması temenni edilen

İsmigül: Gül gibi güzel olması temenni edilen

İsmihan: Hükümdar ismi

İsminaz: Nazlı, adı nazdan gelen

İsminur: Nur gibi ışık saçması temenni edilen

İsmişan: Adı gibi şanlı, şöhretli olması temenni edilen

İsmişen: Adı gibi neşeli olması temenni edilen

İsna: Övme, şükretme, değer, yükseltme

İsra: Gece yürüyüşü, geceleyin yürütme, gönderme, bir yerden bir yere ışınlama Hz Muhammed’ in Miraç gecesinde yaşadığı özel hal

İstek: Bir şeye duyulan içsel eğilim; birinden yerine getirilmesi istenilen şey

İstem: İrade, arzu

İstemihan: İradeli, arzulu, yönetici

İşcen: Çok çalışkan, çalışmayı işi seven

İşkar: Emekçi, işçi

İşve: Naz, eda

İşvebaz: Naz edici, kırıtkan, cilveli

İşvekar: Nazlı, cilveli

İşvel: Nazlı, cilveli

İtibar: Saygı, önem, onur, şeref

İyem: İyilik, güzellik

İyimser: İyi şeyler düşünen, her konuda, kötü şeyleri düşünmeksizin umutlu olan, herşeyi iyi yönüyle gören manasındadır

İzabel: Dişi, kadın İsabella isminin bir başka yazılış halidir Yabancı isimdir

İzan: Anlayış, kavrayış, akıl, terbiye

İzel: El izi anlamında

İzem: Büyüklük, ululuk

İzgen: İzi geniş

İzgi: İyi, güzel, akıllı, adaletli

İzgül: Gül izi

İzgün: Gün izi

İzim: Önceden bulunduğum yerde bıraktığı belirti anlamında

İzlem: Gözlem, izlemek eylemidir

İ ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

İ ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri hangileridir?

İ ile başlayan en nadir kız çocuk isimleri arasında İlay, İris, İnci, İmge,İclal gibi isimler bulunmaktadır.

Türkiye'de İ ile başlayan popüler kız isimleri hangileridir?

Türkiye'de İ ile başlayan popüler kız isimleri şu şekildedir: İpek, İrem, İdil, İlke, İlknur.

İ ile başlayan en güzel kız isimleri hangileridir?

Bir ismin güzelliği göreceli olmasına rağmen çoğu kişi tarafından şu isimler güzel bulunmaktadır: İnci, İzel, İlke, İpek.

İrem ismi hangi anlama gelmektedir?

İrem ismi görkemli bir bahçe anlamına gelmektedir.